web183 

圖片故事:2000年前的素紗禪衣保存超好,中國人太強了!!!!!

 

 

那個...................

說好要趕稿的長沙遊記,好像只"剩"10篇了  ˊ_>ˋ

本來上週末前要全部寫好,

不過,總是有其他文章想先寫,

今天無論如何都要分享這次的長沙旅最驚人的爆點,

就是小雞去看了肖想很久的馬王堆古墓

親眼目睹金剛不壞之身的辛追夫人

 

 

 

話說,這馬王堆是西漢時期古墓室,

裡頭2000年前的水果居然都保存良好,完全沒有腐壞

最嚇人的是在馬王堆,全世界最重要的發現

西漢長沙國有一個丞相叫做利蒼,他的夫名字叫辛追

後人都稱呼為辛追夫人

辛追夫人的屍體泡在紅色神奇液體中保存超好的,

((這液體到現在仍沒有藥廠找出怎麼做的))

2000年前的古人,肌膚仍然保有彈性、連體毛都在

不知道是如何保鮮的,

到現在都還找不到原因....

 

 

 

先警告本篇照片多到很恐怖,

畢竟這輩子可能就只去長沙一次而已,

拍到大陸上司關心小雞:你好忙啊>//////////<

朋友還代小雞回答:這她的工作啦XDDD

 

 

 

 

小雞是坐大陸的公交車(公車)去的

他們的公交專用道沒有其他車敢走,一路暢行無阻

web193 

   

 

 

車子排排站,

我們一個人坐過去只要1塊錢,

這麼便宜,不坐怎麼可以

web194 

 

 

 

web195 

 

 

 

web196 

 

 

 

 

裡頭可以拍照,但不能用閃光燈

web197 

 

 

 

 

門票免費,可以前一天先訂票,

也可以當場排隊拿票,不過要看身份証或台胞証

web001 

   

 

 

門票背面

web002 

 

 

湖南省博物館

web003 

 

 

 

 

web004 

 

 

很雄偉的建築物

web005 

 

 

 

 

 

拿到票後還要走一段路,

才能再次排隊入場

web006 

   

 

 

對歷史有研究的人應該會很興奮

小雞只對辛追夫人這老人家有興趣XD

以前的志願是當法醫,

噗~~所以現在超愛看CSI和BONES

web008 

 

 

 

小雞先介紹辛追夫人,

後面幾乎都是西漢時期的古物照片^^

web041 

 

 

 

 

模擬生前辛追夫人的長相

長的很漂亮哦~~

web042

 

 

 

辛追夫人的墓室有六層棺槨保護,

出土時專家發現這墓室用5000公斤木炭保持墓室整體的乾燥

所以辛追夫人的棺材呈現完全沒有細菌、無菌的狀況,

才會保存如此良好

web074

 

 

 

又把棺木埋在地底20幾尺處

當時工程之大,超乎我們的想像

web062

   

 

 

 

棺木長這樣子
web065

 

 

 

web066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大家都很專心聽

web067

 

 

web068

 

 

 

 

恐怖的要來了!!!!!

 

 

 

出土後的辛追夫人,專家把她從紅色液體取出...

改放在白色液體的保存液,

所以....

辛苦夫人的面容不像剛出土般紅潤,全身也浮腫一些

加上遺體出土時,辛追夫人的腹腔有一些氣體

導致舌頭有吐出來的感覺

會怕的不要看啦~~~

 

 

 

雖然小雞是真的覺得不可怕!!!

 

 

請大家先做好心理準備

 

 

 

 

 

 

 

 

登登登~~~

現在長相沒有模擬的這麼正

web063

   

 

 

 

剛出土時關節還很柔軟可以轉動,現在不行了~

而且全身肌膚也奱得比較漂白?

應該不算很恐怖吧??

web064

 

 

反正,小雞當場興奮到不行~~

有去長沙的話,一定要去馬王堆,

看一下全世界有名的辛追夫人

 

 

本文重點大概在這邊結束,

再來就都是湖南博物館的照片了,

小雞對歷史不太了解,

不要問我那是什麼...

 

就放照片給大家看囉

 

 

 

 

 

web009 

 

 

 

web010 

 

 

 

web011 

 

 

 

web012 

   

 

 

 

web013 

 

 

 

web014 

 

 

 

web015 

 

 

 

web016 

 

 

 

web017 

   

 

 

 

 

web018  

 

 

 

 

 

 這殘影跑的好快XD

web020 

 

 

 

web021 

 

 

 web023 

 

 

 

web024 

   

 

 

就很多出土古物的展覽

web025 

 

 

 

web026 

 

 

 

web027 

 

 

 

web028 

 

 

web029 

   

 

 

 

web030 

 

 

 

web031 

 

 

 

web032 

 

 

 

web033 

 

 

 

web034 

   

 

 

 

web035 

 

 

web036 

 

 

 

web037 

 

 

 

web038 

 

 

web039 

   

 

 

 

web040 

 

 

web043 

 

 

web044 

 

 

 

web045 

 

 

 

web046 

   

 

 

 

web047 

 

 

 

web048 

 

 

 

web049 

 

 

web050 

 

 

 

web051 

   

 

 

 

web052 

 

 

 

web053 

 

 

 

web054 

 

 

 

web055 

 

 

 

web056 

   

 

 

 

web057 

 

 

 

web058 

 

 

 

web059 

 

 

 

web060 

 

 

 

web061 

   

 

 

 

web062 

 

 

 

web063 

 

 

web064 

 

 

 

web065 

 

 

web066 

   

 

 

web067 

 

 

 

web068 

 

 

 

web069 

 

 

web070 

 

 

web071 

   

 

 

 

web072 

 

 

 

web073 

 

 

 

web074 

 

 

 

web075 

 

 

web076 

   

 

 

 

web077 

 

 

 

web078 

 

 

 

web079 

 

 

web080 

 

 

 

web081 

   

 

 

web082 

 

 

web083 

 

 

 

web084 

 

 

web085 

 

 

 

web086 

   

 

 

web087 

 

 

 

web088 

 

 

 

web089 

 

 

 

web090 

 

 

 

web091 

   

 

 

 

web092 

 

 

web093 

 

 

 

web094 

 

 

 

web095 

 

 

web096 

   

 

 

web097 

 

 

 

web098 

 

 

 

web099 

 

 

web100 

 

 

 

web101 

   

 

 

 

web102 

 

 

 

web103 

 

 

 

web104 

 

 

 

web105 

 

 

 

web106 

   

web107 

 

 

 

 

web108 

 

 

 

web109 

 

 

web110 

 

 

 

web111 

   

 

 

 

web112 

 

 

 

web113 

 

 

 

web114 

 

 

web115 

 

 

 

web116 

   

 

 

 

web117 

 

 

 

web118 

 

 

web119 

 

web120 

 

 

web121 

   

 

 

 

web122 

 

 

 

web123 

 

 

web124 

 

 

web125 

web126 

   

 

 

 

web127 

 

 

 

web128 

 

 

 

web129 

 

 

 

web130 web131 web132 web133 web134 web135 web136 web137 web138 web139 web140 web141 web142 web143 web144 web145 web146 web147 web148 web149 web150 web151 web152 web153 web154 web155 web156 web157 web158 web159 web160 web161 web162 web163 web164 web165 web166 web167 web168 web169 web170 web171 web172 web173 web174 web175 web176 web177 web178 web179 web180 web181 web182 web184 web185 web186 web187 web188 web189 web190 web191 web192 web193 web194 web195 web196 web197web001web002web003web004web005web006web007web008web009web010web011web012web013web014web015web016web017web018web019web020web021web022web023web024web025web026web027web028web029web030web031web032web033web034web035web036web037web038web039web040web041web042web043web044web045web046web047web048web049web050web051web052web053web054

web055web056web057web058

   

 

web060web061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web076web077web078web079

 

 

web070

 

 

 

web071

 

 

 

web072

   

 

 

web073

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
arrow
arrow
    全站熱搜

    小雞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()